Over VLN

Doel Lotus

Lotus wat is dat en hoe functioneert het.

Het doel van Lotus is de opleiding te verzorgen van personen die:

  • een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden
  • een ongeval in scène kunnen zetten
  • een ontwerp kunnen maken van een ongevalsopgave voor het EHBO onderwijs, EHBO wedstrijden, en rampenoefeningen voor o.a. brandweer, Rode Kruis enz.

De opzet is de hulpverlener in opleiding en de gediplomeerde hulpverlener dicht bij de praktijk te brengen. Aan de hand van het gedrag en de antwoorden van het slachtoffer kan de eerste hulpverlener de juiste diagnose stellen. Door het medisch verantwoord uitbeelden van het letsel kan de hulpverlener de verschijnselen van bepaalde letsels zoals botbreuken, shock, flauwte enz. herkennen. Door de juiste enscenering kan de hulpverlener zich een voorstelling maken van het ongevalsgebeuren en kan de hulpverlener leren de situatie te beoordelen en mogelijk gevaar herkennen. Bovendien worden de hulpverleners minder snel van hun stuk gebracht bij het zien van bloederige wonden en zijn beter in staat de juiste eerste hulp te verlenen.

Doel Vereniging

Het doel van de vereniging is het opleiden van de benodigde lotusslachtoffers ten behoeve van het eerste hulponderwijs en deze zo veel mogelijk in te zetten bij de opleiding, training en examinering van de eerste hulpverleners.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • te zorgen dat er voldoende studiebijeenkomsten worden georganiseerd.
  • het bevorderen van studiegroepen waar gediplomeerde hulpverleners worden opgeleid tot lotusslachtoffer.
  • Het instellen van Lotuskringen waar gediplomeerde Lotusslachtoffers hun kennis op peil kunnen houden en/of uitbreiden.
  • toezicht te houden op de naleving van de voorschriften betreffende de opleiding en het optreden naar buiten.
  • het onderhouden van contacten en andere vormen van samenwerking met de eerste hulporganisaties.

Geschiedenis

De wieg van LOTUS stond in Engeland, waar in november 1942 tijdens de tweede wereldoorlog in de graafschap Surrey, Casualties Union werd opgericht door Mr. Eric Claxton.

De oprichting van Casualties Union

casualties union logoLonden, de grote industriesteden en de militaire vliegvelden werden door de Duitsers hevig gebombardeerd.Hierbij vielen veel slachtoffers. In het begin deden de hulpverleners weinig meer dan de slachtoffers uit het puin halen. Dit schreeuwde om verbetering. Er werden cursussen opgezet om de hulpverleners te trainen en de gewonden goed te verzorgen. Aanvankelijk gebeurde dit met poppen. Om de realiteit beter te benaderen werd besloten mensen op te leiden die als slachtoffer konden fungeren. De oprichting van Casualties Union was hiermee een feit. De leden van Casualties Union leerden het grimeren en acteren van ernstige letsels. Men moest bereid zijn om als slachtoffer op te treden, zodat helpers konden leren onder moeilijke omstandigheden hulp te verlenen. Kennis van EHBO was niet nodig, artsen en instructeurs waren aanwezig om de helpers te wijzen op hun fouten en hoe deze te herstellen. Helpers waren er genoeg en met de inzet van de leden van Casualties Union hebben zij geleerd hoe hulp kon worden verleend aan de slachtoffers van de dramatische bombardementen op de engelse steden. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers het leven hebben behouden dankzij die helpers; het zullen er ongetwijfeld velen zijn geweest.

Het begin van Lotus

Tijdens de viering van het Gouden Jubileum van Het Oranje Kruis in het Kurhaus te Scheveningen werd door Mr. Eric Claxton en door dokter L. K. Wills een demonstratie gegeven. Zij simuleerden zonder enige inleiding een aantal ongevalsletsels. Dit werd geen succes.

OranjeKruisIn 1962 werd tijdens de bondsvergadering van Het Oranje Kruis wederom een demonstratie gegeven. Ditmaal voorafgegaan door een inleiding van Mr. Eric Claxton. De uitgebeelde letsels, waaronder flauwte, epilepsie en een zeer dramatisch gespeelde hartaanval, maakte veel indruk op de aanwezigen. De belangstelling voor "acterende" slachtoffers was gewekt. Het Oranje Kruis ging voortvarend te werk en in 1962 werd een studieweekend georganiseerd. De cursus werd gegeven door Mrs. H.M. Nicholson en Miss J. Weightman van Casualties Union. Het werd een groot succes.

Op 23 november 1963, de oprichtingsdatum van Lotus, werd de officiële opleiding gestart. Aan deze centrale cursus die in Utrecht gehouden werd namen 22 gediplomeerde EHBO-ers deel. De cursus werd afgesloten met een examen. Het examen werd bijgewoond door Mr. Eric Claxton.

Mr. Eric Claxton en Mrs Helen Nicholsen, zijn latere echtgenote, werden beiden door Het Oranje Kruis benoemd tot ereleden van Lotus.

Door het hele land werden studiegroepen opgericht waar de opleiding tot geoefend slachtoffer werd gegeven. De geoefende slachtoffers gingen deel uit maken van plaatselijke of regionale Lotus Studiekringen met aan het hoofd een Lotusstudieleider.

Inmiddels is Lotus in de wereld van de hulpverlening niet meer weg te denken. De waardevolle bijdrage voor het EH onderwijs is bewezen en, Lotus is een begrip geworden.

Bron: Elkhuizen A.J. De geschiedenis van Lotus

Tom Elkhuizen Penning

De zilveren en de bronzen Tom Elkhuizen legpenningen zijn de hoogste onderscheidingen die de Vereniging Lotus Nederland kent.

tom elkhuizen penningDe man die zijn naam gaf aan deze onderscheidingen was in lotusland geen onbekende. Hij was lotuslid van het eerste uur en medeoprichter van de Organisatie Lotus. Hij schreef in samenwerking met Het Oranje Kruis het eerste lotusleerboek. Tom was jarenlang lotusinstructeur, lotusdocent en examinator. Vele lotusleden hebben bij hem het lotusdiploma gehaald. Lange tijd maakte hij deel uit van de lotuscommissie en het bestuur van de Landelijke Lotus Raad van de organisatie Lotus. Eerst als secretaris en later als voorzitter. Zijn inzet was van grote waarde voor de eerste hulpverlening in het algemeen, en de lotus in het bijzonder. Zonder hem was lotus niet geweest wat het nu is.

"Je bent en blijft het boegbeeld van Lotus", met deze woorden overhandigde VLN- voorzitter Arna Verleun tijdens de oprichtingsvergadering van de Vereniging Lotus Nederland op 10 mei 2006 aan Tom Elkhuizen de eerste zilveren legpenning, tevens werd hij benoemd tot erelid.

Tom Elkhuizen overleed op 27 augustus 2009. Hij mocht 79 jaar worden.