VERENIGING

LOTUS NEDERLAND

LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING VAN SLACHTOFFERS

Het doel van de vereniging is het opleiden van de benodigde lotusslachtoffers ten behoeve van het eerste hulponderwijs en deze zo veel mogelijk in te zetten bij de opleiding, training en examinering van de eerste hulpverleners.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Te zorgen dat er voldoende studiebijeenkomsten worden georganiseerd.
  • Het bevorderen van studiegroepen waar gediplomeerde hulpverleners worden opgeleid tot lotusslachtoffer.
  • Het instellen van Lotuskringen waar gediplomeerde Lotusslachtoffers hun kennis op peil kunnen houden en/of uitbreiden.
  • Toezicht te houden op de naleving van de voorschriften betreffende de opleiding en het optreden naar buiten.
  • Het onderhouden van contacten en andere vormen van samenwerking met de eerste hulporganisaties.

CURSUSSEN

Cursus Lotus

Het doel van de opleiding is het ontwerpen, ensceneren en uitvoeren van (ongevals)situaties ten behoeve van het onderwijs in de eerste hulp.Integratie van het ontwerpen en ensceneren enerzijds en het grimeren en acteren anderzijds.

Agenda

19
okt
Gereformeerde Kerk Bleiswijk
-
Bleiswijk
Bijscholing instructeurs

09
nov
Gereformeerde Kerk Bleiswijk
-
Bleiswijk
Bijscholing instructeurs

KRINGEN

VLN Kringen

Een kring is een zelfstandige vereniging onder de paraplu van VLN.
Zij verzorgt beginners- en herhalingslessen voor het diploma LOTUS.

U kunt ook bij een kring terecht wanneer u LOTUS nodig heeft voor een evenement of opleiding.

NIEUWS